wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Warsztaty: Możliwości wykorzystania energii z OZE przez firmy
2022

Warsztaty: Możliwości wykorzystania energii z OZE przez firmy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z województwa pomorskiego na bezpłatny warsztat pn. „Możliwości wykorzystania energii z OZE przez firmy. Jak wzmacniać konkurencyjność biznesu?” organizowany przez RE-Source Poland i Wise Europa przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.

Warsztat odbędzie się 12.12.2022 (poniedziałek), o godz. 14:00-17:00 w Gdańsku, Olivia Business Centre, budynek Olivia TOWER, 12 piętro.

Wysokie ceny energii, mające znaczący wpływ na rosnące koszty funkcjonowania, niestabilność rynku, oraz rosnące oczekiwania rynkowe dotyczące zielonej transformacji biznesu. Z drugiej strony - brak wiedzy na temat możliwości zakupu energii ze źródeł OZE, umów cPPA, jak i przeprowadzenia rynkowego procesu wyboru dostawców zielonej energii. Do tego dochodzą zmiany w unijnych i krajowych regulacjach, które maja bardzo duży wpływ na rynek energii. To obecnie duże wyzwania dla biznesu, bo niezależnie od profilu działalności, branży, czy regionu - łączy nas wspólny cel: bezpieczna przyszłość zasilana energią ze źródeł odnawialnych. W regionie pomorskim kwestie te są niezwykle istotne również w kontekście wyzwań związanych z budową łańcuchów dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

 

Podczas warsztatu dowiecie się Państwo o:

• rynku energii w Polsce w czasach wojny, pandemii i Europejskiego Zielonego Ładu;

• zmianach na rynku energii elektrycznej, czyli bieżące interwencje unijne oraz krajowe w obliczu kryzysu energetycznego;

• tym jak firmy mogą przejść na zieloną energię – możliwości rynku energii, modele zakupowe, rodzaje umów cPPA;

• energetyce wiatrowej w Polsce, jaki jest aktualny stan i w jakim kierunku podąża zarówno lądowa jak i morska energetyka wiatrowa;

• wpływie cen energii i polityki klimatycznej UE na konkurencyjność polskich producentów;

• systemach OZE dla przemysłu, czyli jak je zaplanować i zrealizować z głową;

• zmianach regulacji UE z zakresu ESG, które przyśpieszają przechodzenie firm na zieloną energię;

• tym co wpływa na przechodzenie firm na zieloną energię – kryteria ESG, regulacje UE, możliwość finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności.

Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji https://app.evenea.pl/event/688563-1/

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem p. Pawłem Wróblem pawel.wrobel@resourcepoland.pl

Realizowane projekty

BeZee

Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji. W 2022 roku konferencja odbyła się stacjonarnie po dwóch latach prowadzenia w formule on-line. Uczestnicy(czki) mogli posłuchać 9 prelekcji w trzech blokach tematycznych: innowacyjna szkoła, biznes i edukacja, post-uczeń. Konferencji towarzyszyło 5 warsztatów oraz targi eduShow, a w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczestników(czek).

NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji

Celem drugiej edycji projektu było wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu, a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy u uczniów. Natomiast celem trzeciej edycji jest wypracowanie przez międzysektorowe pary złożone z Mentora (przedstawiciela biznesu) i Mentee (szkolnego doradcę zawodowego lub nauczyciela z gdańskiej szkoły ponadpodstawowej) pomysłów na wysokiej jakości doradztwo zawodowe lub bardziej adekwatny niż dotychczas system praktyk dla uczniów konkretnych gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Innovation Camp by Starter

W 2022 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk oraz spółkami/jednostkami miejskimi. W ramach obozu młodzież wzięła udział w warsztatach pobudzających kreatywność, wizytach studyjnych i dwudniowym innovatonie zakończonym uroczystą galą.

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat mechanizmów ekonomicznych, a także wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje, które stanowią bazę dla podejmowanych aktywności w życiu zawodowym i prywatnym. W 2022 roku młodzież mogła wziąć udział w  zajęciach edukacyjnych, warsztatach kompetencyjnych, webinarach z ekspertami, spotkaniach networkingowych w formule Open Coffe. Dodatkowo został zrealizowany Praktyczny Program Doskonalenia Kompetencji dla 2 uczniów.

Kod.Starter

W ramach grantu pozyskanego z fundacji Boeing, GFP zrealizowała szereg warsztatów z programowania dla ponad setki dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym 18 spotkań dla 3 grup wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat). Głównym celem projektu było oswajanie z najnowszymi technologiami poprzez zabawę.

Klasa patronacka

Od semestru zimowego 2020 roku Inkubator Starter objął opieką merytoryczną jedną z klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na cały cykl kształcenia. Misją działania jest pokazanie młodzieży, że przedsiębiorczość, to nie tylko prowadzenie własnej firmy, ale również ważna kompetencja. W 2022 roku odbyło się 5 spotkań.

Młodzieżowa Rada Startera

Grupa młodzieży, która regularnie spotyka się w Inkubatorze Starter, konsultuje projektowane przez GFP inicjatywy i organizuje własne wydarzenia. W 2022 młodzież zorganizowała on-linowy walentynkowy speed dating oraz wydarzenie stacjonarne - Biznesowe porażki.

Studenci Startera

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie studentów trójmiejskich uczelni w wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami gdańskich uczelni a przedstawicielami biznesu i startupów. Celem działań było rozwijanie u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Wartością dodaną dla studentów było również poznanie realiów prowadzenia innowacyjnych firm, spotkanie osób odnoszących sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Projekt składał się z dwóch części: Student Camp oraz Innovaton. W ramach Student Camp odbyło się łącznie 40 godzin warsztatów oraz 2 spotkania z biznesem. Podczas Warsztatów Uczestnicy Projektu pogłębili wiedzę z zakresu: metod przeprowadzania badań biznesowych, modelowania biznesowego Business Model Canvas, który miał na celu przybliżyć ekosystem startupowy oraz nowoczesne metody zarządzania firmą, zasad skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, a także z zarządzania czasem oraz projektem. W Student Camp wzięło udział 31 studentów, z których 15 zakwalifikowało się do Innovatonu. W ramach spotkań z biznesem, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami biznesu i startupu. Każdy z przedstawicieli biznesu opowiedział swoją historię, która mogła zainspirować młodych odbiorców. Prowadzący dali też wskazówki dotyczące rozpoczynania działalności, na co warto zwracać uwagę, czego nie robić, a co jest kluczowe. W ramach Innovatonu Uczestnicy Projektu brali udział w weekendowym maratonie projektowym, podczas którego poznali metody generowania, projektowania oraz prototypowania produktów i usług. W ten sposób studenci przy wykorzystaniu design thinkingu oraz projektowania usług, wypracowali prototypy produktów i/lub usług w oparciu o opracowane przez nich wcześniej badania.

Wersja o większym kontraście