wybierz językWybierz język

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018

Prowadzisz biznes na terenie Gdańska? Sprawdź z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać.

Wszystko o podatkach i opłatach lokalnych, wnioski oraz aktualnie obowiązujące stawki znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku .

Gdańsk, jako miasto wspierające biznes, wprowadziło szereg ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność właśnie tutaj. 

Ulgę podatkową z tytułu podatku od nieruchomości otrzymują właściciele gdańskich ośrodków wczasowych, w przypadku prowadzenia ich przez okres trwający krócej niż 6 miesięcy. Z podatku od nieruchomości zwolnione są także nowo wybudowane budynki, części budynków, budowle, części budowli znajdujące się w granicach portu morskiego w Gdańsku, jeżeli w stosunku do nich poniesiono określone nakłady.  Ulgę z tytułu podatku od nieruchomości mogą również uzyskać przedsiębiorcy nowo wybudowanych, nowo nabytych, odbudowanych lub rozbudowanych budynków, budowli lub ich części, jeżeli utworzą na terenie miasta Gdańska co najmniej 5 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy w działalności wytwórczej, usługowej w zakresie informatyki, telekomunikacji, elektroniki, biotechnologii, automatyki.

Możliwa jest również pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Podatnicy podatku od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy, działający na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo realizujący zadania z zakresu administracji publicznej, zwolnieni są również z podatku od nieruchomości.

Inną formą pomocy młodym przedsiębiorcom jest projekt „Lokal na start za złotówkę”. Adresowany jest on do osób, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą lub prowadzą pierwszą działalność nie dłużej, niż 1 rok. Przedsiębiorca może wynajmować lokal na preferencyjnych warunkach przez 3 lata. W pierwszym roku najmu, czynsz wynosi przysłowiową złotówkę, w drugim roku 40% stawki zaoferowanej przez przedsiębiorcę w konkursie ofert, w trzecim 70%. Dopiero po upływie 3-letniego terminu przedsiębiorca zapłaci 100% zaoferowanej stawki. 

Preferencyjny najem lokalu możliwy jest również w ramach programu "Gdańskie Otwarte Pracownie". Oferta ta skierowana jest do gdańskich, lokalnych artystów, a czynsz wynosi tylko 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu i 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej dla osób prowadzących działalność z możliwością handlu.

Lista lokali objętych m.in. tymi programami znajduje się na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości .
 

Dowiedz się więcej:

Bezzwrotne dotacje Fundusze europejskie Crowdfunding Gwarancje de minimis Pożyczki i poręczenia Kredyty, leasing, faktoring Fundusze zalążkowe
Wersja o większym kontraście