wybierz językWybierz język
Rejestracja działalności>

Prowadzenie działalności gospodarczej, wiąże się z jej zarejestrowaniem. Proces rejestracji w Polsce jest bardzo prosty i można go przeprowadzić, nie wychodząc z domu.

Pierwsze kroki do założenia firmy

Przed dokonaniem rejestracji firmy należy podjąć kilka decyzji, które będą miały wpływ na Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy, w tym wybrać formę organizacyjną i prawną prowadzonej działalności.

W 5 krokach dowiesz się jak w prosty sposób założyć firmę, poprzez specjalnie przygotowany poradnik dla przedsiębiorców dostępny w serwisie „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy”. Znajdziesz tam interaktywny poradnik, stanowiący praktyczną pomoc w znalezieniu informacji na temat m.in. wypełnienia formalnego wniosku jaki trzeba złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dowiesz się co to są kody PKD, jakie korzyści płyną z założenia konta bankowego oraz posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Będąc przedsiębiorcą potrzebujesz nazwy (firmy) swojej działalności oraz rachunku bankowego do rozliczeń z kontrahentami i zapłaty podatków oraz składek do ZUS. Każda firma musi też mieć siedzibę, którą może być Twoje mieszkanie lub wynajęty lokal.

Podczas rejestracji działalności musisz wskazać, czym Twoja firma będzie się zajmowała poprzez wybór kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), konieczne będzie ustalenie formy opodatkowania, ewentualna rejestracja podatnika VAT, zgłoszenie do ubezpieczenia i decyzja o kasie fiskalnej.

Pamiętaj: niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub zezwoleń. Warto też skorzystać z wyszukiwarki procedur działalności regulowanych, aby upewnić się czy nie potrzebujesz koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Istotną sprawą jest podjęcie decyzji, czy chcesz prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (konieczny wpis do CEIDG), czy w bardziej zaawansowanej formie – spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Proces założenia firmy w Polsce, został dokładnie opisany na portalu biznes.gov.pl, na którym warto skorzystać z poradników przedsiębiorcy przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Pomocnym może być również przewodnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. W rozdziale „Założenie firmy” opisuje on formy prowadzenia działalności gospodarczej i jak zarejestrować firmę.

Rejestracja firmy w Gdańsku

Niezbędne informacje o tym jak zarejestrować firmę w Gdańsku, w tym formularze wniosków CEIDG oraz wzór wypełnionego wniosku, znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z BIP dowiesz się również, jak zgłosić zmiany we wpisie, zawiesić, wznowić i wykreślić działalność gospodarczą w Gdańsku.

ZAPRASZAMY do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich, który zajmuje się ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w bazie CEIDG w Gdańsku w następujących punktach:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1

ul. Partyzantów 74

stanowisko 41, 42, 43, 44;
tel.: 58 323 69 61 do 64, fax: 58 323 69 95

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

stanowisko 5, 6, 7

tel.: 58 323 71 31, 32 i 34

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

 

Cudzoziemcy, obywatele UE, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce, znajdą potrzebne informacje w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.
Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców znajdą pomoc w Dziale Zatrudnienia Cudzoziemców prowadzonym przez Gdański Urząd Pracy.

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

pok. nr 123

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

tel.: 58 732 53 97

godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8.00 – 15.00.

Wersja o większym kontraście