wybierz językWybierz język

Fundusze europejskie

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018

Chcesz skorzystać z funduszy europejskich na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej? Masz na to duże szanse!

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 daje wiele możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich. Na obecnym etapie dużą wagę przypisuje się tak zwanym instrumentom zwrotnym, jednak możliwe jest również pozyskanie dotacji bezzwrotnych na rozwój przedsiębiorstwa. W obecnym okresie programowania zauważalna jest tendencja do wspierania i promowania projektów z zakresu innowacyjności oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Aby lepiej zorientować się w instrumentach finansowych proponowanych przez Programy Unii Europejskiej, wejdź na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, gdzie znajdziesz również nowe konkursy dla przedsiębiorców.

Istotnym źródłem informacji dotyczącej programów ramowych UE jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na której stronie zapoznać się można z opracowaną publikacją dotyczącą funduszy europejskich. Ponadto Komisja Europejska zamieszcza informacje dotyczące tego jak działa wsparcie finansowe z UE, kto może uzyskać wsparcie oraz wskazuje rodzaje oferowanego wsparcia finansowego.

Na poziomie wojewódzkim funkcjonuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego wspierane są projekty z wielu zakresów tematycznych. Program służy wszechstronnemu i kompleksowemu rozwojowi regionu oraz określa osie priorytetowe, poprzez które jest realizowany. Jeżeli chcesz znaleźć fundusze w ramach RPO, sprawdź Wyszukiwarkę Dotacji dla województwa pomorskiego.

Dysponentem funduszy w województwie pomorskim i Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat środków, ich rozdysponowania i realizacji projektów odwiedź portal Pomorskie w Unii

Część zadań powierzonych jest Instytucjom Pośredniczącym. Na terenie województwa pomorskiego, są nimi Agencja Rozwoju Pomorza S.A, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

Dowiedz się więcej:

Bezzwrotne dotacje Ulgi i zwolnienia podatkowe Crowdfunding Gwarancje de minimis Pożyczki i poręczenia Kredyty, leasing, faktoring Fundusze zalążkowe
Wersja o większym kontraście