wybierz językWybierz język

Bezzwrotne dotacje

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018

Dotacja jest bezzwrotną formą pomocy, która zostaje udzielona na realizację konkretnych zadań. Aby uzyskać dotację niezbędne jest spełnienie warunków określonych przez podmiot odpowiedzialny za rozdysponowanie środków.

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Absolwentem Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji Społecznej (KIS)? Jeżeli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, sprawdź jaką ofertę dla Ciebie przygotował Gdański Urząd Pracy. Uzyskasz informacje o terminach naboru wniosków oraz kryteriach jakie musi spełniać każdy, kto chciałby uzyskać bezzwrotną pomoc na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwe jest otrzymanie dotacji z Funduszu Pracy do wysokości 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Innym możliwym źródłem pozyskania dotacji  jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który wspiera wszechstronny i kompleksowy rozwój regionu, m.in. poprzez  dotowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów. 

Chcesz uzyskać środki z RPO? Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji  i zapoznaj się z zasadami korzystania z tej formy pomocy.

 

Dowiedz się więcej:

Ulgi i zwolnienia podatkowe Fundusze europejskie Crowdfunding Gwarancje de minimis Pożyczki i poręczenia Kredyty, leasing, faktoring Fundusze zalążkowe
Wersja o większym kontraście